Jump to content

Scrach mod: "Simple is not Simple" by socolate from Vietnam


socolate

Recommended Posts

Hi all !

My name Nguyen Linh Bao. Nick name: socolate. Iam from Vietnam.

My english not well. So that, if you don't understand any, iam sorry so much. I use goole translate first, my sister will update my text after i finish project. Thank you Google translate :cheers:

Iam not pro modder, but i like mod. And i do what i like, although it is hard, i will do it, and finish. If i not win :toothy4: iam so happy !

I don't have plan to mod case, so that, i work by think, what i think - that i do.

Project name: "Simple is not Simple".

Project is split to 12 part. Pictures will update by part, so that, it easy to track

Part 1:Material and Tools

Part 2: Body

Part 3: Side Windows

Part 4: Tray Main

Part 5: Mask

Part 6: Roof

Part 7: Bottom

Part 8: I/O

Part 9: Conect

Part 10: Finish project and edit my text ( my english not well, so my sister will edit )

Iam design, i need xtreme workstation, and Z800 is my best choice. But it only 4 hdd tray, and i have 16 HDD full data ( liberary for design and film editing )

And this is HP Z800 - Xtreme Workstation

DSC01050.JPG

DSC01073.JPG

4hdd only

DSC01103.JPG

Modul

DSC01108.JPG

Link to comment
Share on other sites

Part 2: Body

Get a rule od shape alu

DSC00924.JPG

Split to more

DSC00926.JPG

lục trong đám này

SAM_0815.JPG

ra dc 1 mớ trụ main

SAM_0816.JPG

lựa 7 con đồng bộ

SAM_0817.JPG

đo cỡ ren

SAM_0822.JPG

lôi đồ chơi ra, í lộn, ko phải tool này

SAM_0823.JPG mà là cái này

SAM_0825.JPG

taro

SAM_0829.JPG

ban ngày lo cày cuốc, toàn làm ban đêm, cởi áo cho mát

SAM_0831.JPG

cái khung case

SAM_0833.JPG

SAM_0835.JPG

SAM_0836.JPG

taro xong gắn main lên

SAM_0837.JPG

SAM_0838.JPG

SAM_0839.JPG

SAM_0840.JPG

SAM_0841.JPG

gắn vô case chơi

SAM_0844.JPG

cũng cool nhỉ brick.png

SAM_0845.JPG

SAM_0846.JPG

Link to comment
Share on other sites

Part 3: Side Windows ( including left - right - top - bottom - front - rear

Bottom is first:

Get a side window of alu case server made bottom

DSC00943.JPG

Side out

DSC00944.JPG

Side in

DSC00943.JPG

It easy to side

DSC00945.JPG

DSC00946.JPG

Left window

Remove bulong

DSC00937.JPG

Remove splint

DSC00939.JPG

Test

DSC00947.JPG

Test in

DSC00948.JPG

Not good :( it open a slot

DSC00949.JPG

Bottom of window

DSC00950.JPG

DSC00951.JPG

Now, temporary is this, i will fix bug now

DSC00953.JPG

DSC00954.JPG

Fix bug now:

Bulong is this

DSC00955.JPG

I cut a groove, and use anklet stand by barricades

DSC00956.JPG

Yeah :cheers:

DSC00958.JPG

Continue 2nd and 3rd bulong

DSC00959.JPG

Side in, oh, verry good :D

DSC00960.JPG

DSC00961.JPG

DSC00962.JPG

DSC00963.JPG

It easy to side, easy to do :P

DSC00964.JPG

Bottom of window

DSC00966.JPG

Over view

DSC00965.JPG

Yeah

DSC00967.JPG

DSC00968.JPG

Left window is ok, continue to do right, it same same

Link to comment
Share on other sites

I will translate to english soon !

TRAY MAIN HP z800 ko chuẩn, nên hÆ¡i mất thá»i gian tí

tray main số 2 chuẩn full ATX và HPTX nên nhanh chóng hơn, vảo việc thôi

vẽ 1 bản vẽ = corel trên pc, cắt laser 1 cái rập full E-ATX

SAM_0847.JPG

lấy bút làm dấu trên miếng nhôm

SAM_0848.JPG

ta dc như thế này

SAM_0849.JPG

taro ren

SAM_0850.JPG

gắn mấy con ốc bợ main, hình nhÆ° gá»i là standoff thì phảibyebye.gif

SAM_0851.JPG

quay lại với tray main z800

gắn 1 hostwap SAS vào

đầu tiên là ướm thử cái hộc

SAM_0853.JPG

SAM_0854.JPG

gắn thêm cái tay cầm để kéo tray main ra & đút vô

SAM_0855.JPG

cái tay cầm thì wa nhanh gá»n, khoan 2 lá»— vặn ốc là xong

SAM_0856.JPG

gắn lên case xem nào

SAM_0858.JPG

gắn thử cpu, ram vào main z800 test

SAM_0876.JPG

test xong, main chạy good, ko bị sứt mẻ, hehe

tiến hành mod dây cho nó

đem đồ chơi ra, chủ yếu mỠhàn, dây rút nhiệt, dây diện nguồn

SAM_0879.JPG

mod xong thì thế này

SAM_0880.JPG

1 búi dây ( 18pin main - 10pin ram - 8pin cpu - 6 sata - 6 ata - 1 ide - 4 đầu 12v xài fan - bơm - đèn.., 2 đầu pci-e 8 pin)

SAM_0881.JPG

xong rùi, tháo ra, tiến hành đi dây nhợ cho đẹp byebye.gif

SAM_0882.JPG

còn típ

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..